13.6.2016

Muutoksesta

Tämän päivän trendisanoja ovat uudistumiskyky, ketteryys, joustavuus, kehitys ja muutos. Sanoja viljellään niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa arjessa; koko ajan pitää olla valmis olemaan ajan hermolla ja parempi kuin eilen.

Kehitys ja muutos ovat ainoita teitä, jotka vievät eteenpäin. Vain niiden kautta voi tulla jotain parempaa. Välillä polku parempaan käy suvantojen kautta, mutta kulkua voi helpottaa olemalla joustava, vastaamalla haasteisiin ketterästi ja kykenemällä oppimaan koetusta.

Sanat ovat kauniita kirjoitettuna, mutta niiden merkitys tosielämässä on kovin vaihteleva. Muutos edellyttää pysyvästä luopumista, mutta juuri pysyvä luo turvallisuuden ja luottamuksen tunteita. Tarve jatkuvaan kehitykseen, oppimiseen ja itsen uudelleen luomiseen voi olla henkisesti raskasta. Hyvä lakkaa olemasta hyvää, kun suuntana on vielä parempi. Olennaista olisi tunnistaa se, mikä kaipaa muutosta ja se, mistä ei kannata luopua. Muutos ei ole itse tarkoitus.

Hyvin perusteltu, yhteisesti ymmärretty ja tarpeeseen vastaava muutos voi kuitenkin tuoda elämään jotain sellaista hyvää ja rikastuttavaa, jota ei muuten olisi. Muutosta ei kannata tuomita, vaikka asiat olisivat ihan hyvin näinkin. Ehkäpä joku itseä(kin) koskeva muutos on tärkeä jollekin toiselle.Toisten takia ei tarvitse muuttua, mutta yhdessä muiden kanssa muutos voi palvella kaikkia osapuolia.

"Suurin voitettava henkinen muutos
muutosprosesseissa on usein siinä, että olemassa oleva perinne,
olkoon se kuinka typerä tahansa, saa jatkaa olemassaoloaan ilman perusteluja,
mutta uuden kokeilu on perusteltava jokaista nurkkaa myöten."
(Silander, Rautiainen & Kostiainen 2014, 166)

Lähde:
Silander, T., Rautiainen, M., & Kostiainen, E. 2014. Kuka muu muka muuttaa? Opettajankoulutuslaitoksen johtajat muutostyön arkkitehteinä. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi,  K.Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (toim.) Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! (s. 151-168).  Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti